De dienstverlening van 4Beacons kent vele verschillende toepassingsgebieden. Er zijn voordelen te behalen door inzet van beacons in vrijwel elke branche, elke grootte organisatie, (semi)publiek of privaat.

De volgende cases geven een inzicht in het soort situatie waarin onze diensten toepasbaar zijn:

U wilt uw klanten een aanbieding doen die op dit moment in uw winkel beschikbaar is. U wilt dit doen dichtbij de plaats waar de aanbieding zich bevindt.
Door het plaatsen van beacons op plaatsen in uw winkel waar specifieke aanbiedingen zijn en deze door middel van een app, die deze beacons herkent, actief aan te bieden aan uw klanten heeft u een hoge attentiewaarde voor uw aanbieding. Hierdoor is er een grotere kans dat deze er ook echt van gebruik maakt. Dit omdat het op de plek is waar deze aanbieding meteen meegenomen kan worden. Wanneer u in de app ook klantgegevens ter beschikking heeft is de aanbieding ook nog op het klantprofiel of zelfs de individuele klant af te stemmen waardoor kans van slagen nog meer toeneemt.

U wilt de status van uw medewerkers weten in verband met hun beschikbaarheid voor taken. Op dit moment geven uw medewerkers dit handmatig door maar dit vergeten zij vaak met alle gevolgen van dien.
Door het plaatsen van beacons op relevante plaatsen zoals bijvoorbeeld boven in- en uitgang van panden of terreinen, boven de toegang tot  een kantine waar pauze gehouden wordt of zelfs in auto's kan met behulp van een app automatisch de status van uw medewerker gezet worden. Hierdoor weet u te allen tijde of zij beschikbaar zijn of bijvoorbeeld met pauze. Hieraan zou uiteraard ook een automatische tijdregistratie gekoppeld kunnen worden, desgewenst geintegreerd met uw HR systemen.

Het is nodig medewerkers en ingehuurd personeel dringend op de hoogte te stellen van veiligheidsrisico's die op specifieke plaatsen waar zij werken gelden.

Door het plaatsen van beacons kan met behulp van een app uw medewerker automatisch een geluidssignaal krijgen van een smartphone of wearable. Op dit device kan dan een waarschuwing worden getoond. Ook kan aan de persoon gevraagd worden te bevestigen dat zij de risico's van de zone die zij betreden begrijpen. Dit kan uiteraard voor latere naslag geregistreerd worden. Er kan ook een korte test afgenomen worden waarmee gecontroleerd kan worden of de persoon de risico's echt begrijpt en weet hoe te handelen. Hierbij kan gedacht worden aan relevante plaatsen zoals bijvoorbeeld in hoogspanningsgebieden, plaatsen met bewegende machines, plaatsen waar snelle voertuigen passeren, etc.

U wilt mensen helpen hun weg te vinden in een groot gebouw of op een groot terrein.


Door het plaatsen van beacons kan met behulp van een app bepaald worden waar men is in een gebouw. Op basis van deze informatie kunnen kaartjes of instructies getoond worden om mensen te begeleiden naar een gewenste locatie in het gebouw of bijvoorbeeld een uitgang.

Om meer te weten te komen over hoe 4Beacons u kan helpen dit type oplossingen te realiseren klikt u hier.


 

HOME    |     VOORDELEN     CASES     KLANTEN    |     OVER ONS     ONZE DIENSTEN     OVER BEACONS    CONTACT
COPYRIGHT © PROCIT - ALL RIGHTS RESERVED